Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-67.html
ID: 35517-67

65,8 %
34,2 %

VVD

50PLUS

SP

PvdD

D66

PvdA

CU

Krol

SGP

vKA

DENK

PVV

FVD

GL

CDA


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het experimenteerartikel in de Woningwet ruimte biedt voor innovatieve woonvormen;

verzoekt het kabinet, de mogelijkheden van sociale huurkoop expliciet mee te nemen als de te onderzoeken woonvorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer