Stemming

Motie van de leden Koerhuis en Terpstra over de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel opschorten

61,7 %
38,3 %


PvdD

PVV

CU

Krol

SP

50PLUS

vKA

D66

VVD

PvdA

GL

CDA

FVD

SGP

DENK


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huiseigenaren een boete kunnen krijgen voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis;

constaterende dat door wachtlijsten huiseigenaren maandenlang moeten wachten op een fysiek energielabel;

overwegende dat als de boete niet wordt geschrapt, huiseigenaren maandenlang dubbele woonlasten moeten betalen;

overwegende dat vanaf 1 juli 2021 weer een digitaal energielabel kan worden aangevraagd;

verzoekt de regering, de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis op te schorten tot 1 juli 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Terpstra


Motie van de leden Koerhuis en Terpstra over de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel opschorten

2021-03-08
Dossier: 35517
Indiener(s): Julius Terpstra (CDA), Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-63.html