Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-70.html
ID: 35517-70

63,8 %
36,2 %

SP

D66

vKA

PvdA

CU

VVD

SGP

50PLUS

DENK

PvdD

GL

Krol

CDA

PVV

FVD


Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat subsidieprogramma's ten behoeve van de isolatie van woningen ontzettend succesvol zijn;

overwegende dat isolatie een no-regretmaatregel is in de energietransitie, die bovendien goed is voor het comfort van woningen en een lagere energierekening én goed is voor het milieu;

overwegende dat de Kamer de motie-Segers/Klaver aangenomen heeft, met daarin de oproep om een nationaal isolatieprogramma te starten;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat elke gemeente een energieloket krijgt waarbij mensen terechtkunnen met vragen omtrent de isolatie van hun woning;

verzoekt de regering, tevens om alsnog de motie-Segers/Klaver uit te voeren en bij de Voorjaarsnota met een dekking te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Smeulders