Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD), Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-62.html
ID: 35517-62

83,2 %
16,8 %

CU

Krol

CDA

DENK

PvdA

FVD

SP

vKA

PVV

PvdD

VVD

50PLUS

D66

SGP

GL


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de regio Noord-Holland-Noord veel gebouwd moet worden;

constaterende dat het kabinet veel woondeals sluit;

overwegende dat de regio Noord-Holland-Noord vorig jaar al een woondeal heeft aangeboden;

verzoekt de regering, om de woondeal Noord-Holland-Noord te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Terpstra