Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Julius Terpstra (CDA), Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-62.html
ID: 35517-62

83,2 %
16,8 %

PvdD

Krol

CU

FVD

D66

vKA

CDA

50PLUS

GL

DENK

SP

SGP

PvdA

VVD

PVV


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de regio Noord-Holland-Noord veel gebouwd moet worden;

constaterende dat het kabinet veel woondeals sluit;

overwegende dat de regio Noord-Holland-Noord vorig jaar al een woondeal heeft aangeboden;

verzoekt de regering, om de woondeal Noord-Holland-Noord te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Terpstra