Stemming

Motie van het lid Nijboer over het onderzoeken van sociale huurkoop als woonvorm

65,8 %
34,2 %


VVD

50PLUS

SP

PvdD

D66

PvdA

CU

Krol

SGP

vKA

DENK

PVV

FVD

GL

CDA


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het experimenteerartikel in de Woningwet ruimte biedt voor innovatieve woonvormen;

verzoekt het kabinet, de mogelijkheden van sociale huurkoop expliciet mee te nemen als de te onderzoeken woonvorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer


Motie van het lid Nijboer over het onderzoeken van sociale huurkoop als woonvorm

2021-03-08
Dossier: 35517
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-67.html