Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD), Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-63.html
ID: 35517-63

61,7 %
38,3 %

FVD

PvdD

D66

VVD

PvdA

Krol

SP

PVV

50PLUS

CU

vKA

GL

SGP

CDA

DENK


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huiseigenaren een boete kunnen krijgen voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis;

constaterende dat door wachtlijsten huiseigenaren maandenlang moeten wachten op een fysiek energielabel;

overwegende dat als de boete niet wordt geschrapt, huiseigenaren maandenlang dubbele woonlasten moeten betalen;

overwegende dat vanaf 1 juli 2021 weer een digitaal energielabel kan worden aangevraagd;

verzoekt de regering, de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis op te schorten tot 1 juli 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Terpstra