Stemming

Amendement van het lid Nijboer over het afschaffen van de markttoets

48,3 %
51,7 %


PVV

PvdD

GL

CDA

SP

FVD

D66

50PLUS

vKA

VVD

DENK

SGP

PvdA

CU

Krol


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 12 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel XY, vervalt.

Toelichting

Het amendement beoogt om de geldende markttoets voor niet DAEB-investeringen van toegelaten instellingen volledig af te schaffen. Indiener is van mening dat een toets waarbij gekeken wordt of andere partijen belangstelling hebben om niet-DAEB activiteiten uit te voeren tijdrovend is. Bovendien zouden woningcorporaties een bredere taakopvatting moeten krijgen waarbij het ontwikkelen van middenhuur ook tot de mogelijkheden behoort zonder additionele eisen. Dit amendement regelt dat de markttoets, na de opschorting van drie jaar zoals geregeld in het wetsvoorstel via de nota van wijziging1, volledig komt te vervallen.

Nijboer


Amendement van het lid Nijboer over het afschaffen van de markttoets

2020-11-12
Dossier: 35517
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-13.html