Wetsvoorstel 34000-XVI - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Inbreng verslag schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering