Kamerstuk 34000-XVI-91

Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 27 november 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-91.html
ID: 34000-XVI-91

42,7 %
57,3 %

GrBvK

PvdA

GrKÖ

VVD

CDA

CU

D66

PVV

GL

Klein

Van Vliet

SP

50PLUS

SGP

PvdD


Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 551

Ontvangen 27 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Casemanagement levert een belangrijke bijdrage aan het vinden en behouden van structuur voor mensen dementie. Daarnaast neemt levert het een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mantelzorgers, met name de inwonende partner. Aangezien er een toenemend beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is het van groot belang hen hierin optimaal te faciliteren en ondersteunen. Casemanagement is opgenomen in de aanspraak wijkverpleging en voorts zijn in de WMO en WLZ regelingen voor cliëntondersteuning opgenomen. Dit amendement reserveert een bedrag van € 200.000, in te zetten voor voorlichting aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hiermee kunnen mensen beter worden geïnformeerd over de beschikbare mogelijkheden van casemanagement in de verschillende wetten, door bijvoorbeeld de Wijkverpleegkundige Plus.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van artikel 3.

Krol