Kamerstuk 34000-XVI-47

Amendement van het lid Pia Dijkstra waarmee budget ter beschikking wordt gesteld voor het verbeterplan zorgpraktijk dementie.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 20 november 2014
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-47.html
ID: 34000-XVI-47

37,3 %
62,7 %

SP

50PLUS

Van Vliet

Klein

GL

PVV

CU

PvdD

PvdA

SGP

D66

VVD

GrKÖ

CDA

GrBvK


Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Ontvangen 20 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Op dit moment ontbreekt een goed inzicht in de aard en omvang van dementie. Een registratie is echter noodzakelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de planning van voorzieningen en als basis voor wetenschappelijk onderzoek.

Met dit amendement wordt daarom in 2015 éénmalig € 3 miljoen ter beschikking gesteld voor het verbeterplan zorgpraktijk dementie. Dit verbeterplan maakt onder meer een goede registratie van mensen met dementie mogelijk.

De dekking voor de voorgestelde verplichtingen- en uitgavenverhoging wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte budgetten voor subsidies en opdrachten op artikel 3.

P. Dijkstra