Kamerstuk 34000-XVI-55

Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 20 november 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-55.html
ID: 34000-XVI-55

Nr. 55 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KROL EN ELLEMEET

Ontvangen 20 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Casemanagement dementie levert een belangrijke bijdrage aan het vinden en behouden van structuur voor mensen met dementie. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mantelzorgers, met name aan de inwonende partner. Aangezien er een toenemend beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is het van groot belang hen hierin optimaal te faciliteren en ondersteunen. Dit amendement reserveert € 200.000 voor casemanagement dementie. Indieners verzoeken voorts het recht op casemanagement wettelijk te verankeren. De dekking van dit amendement wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van artikel 3.

Krol Ellemeet