Kamerstuk 34000-XVI-121

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015


Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris het toestaat dat de huishoudelijkehulptoelage (HHT) wordt ingezet voor inkoop van huishoudelijke zorg bij schoonmaakbedrijven die onder de schoonmaak-cao vallen;

overwegende dat de HHT expliciet bedoeld is voor behoud van werkgelegenheid in de zorg;

van mening dat huishoudelijke zorg meer is dan puur schoonmaakwerkzaamheden;

verzoekt de regering, de voorwaarden voor de HHT aan te scherpen, zodat deze alleen ingezet kan worden voor bedrijven en werknemers die onder de cao VVT vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Leijten

Otwin van Dijk

Dik-Faber

Krol