Wetsvoorstel 33979 - 30 juni 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 november 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 september 2016. Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten - 33979-141

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De brief over de aanbieding van het wetsvoorstel fosfaatrechten zal worden geagendeerd voor de inbreng voor het verslag op dinsdag 27 september 2016 om 14.00 uur.

15 september 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2016. Definitieve fosfaatproductie in 2015 - 33979-140

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel fosfaatrechten.

7 juli 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0026614
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2016. Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel - 33979-139

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De commissie besluit tot een gezamenlijke behandeling van de (reeds voor plenaire behandeling aangemelde) Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het wetsvoorstel fosfaatrechten (dat uiterlijk in de week van 29 augustus–2 september naar de Kamer zal worden gestuurd).
Besluit: Na ommekomst van het wetsvoorstel fosfaatrechten zal de reguliere procedure van de wetsbehandeling worden gevolgd (er zal een inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld).

23 juni 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0025911
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 maart 2016. Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee - 33979-108

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

24 maart 2016

Besluitenlijst 2016A0025614
Brief derden - K. van der Toorn te Olst - 23 februari 2016. Verzoek, namens 230 melkveehoudsters, tot aanbieding (petitie) brief m.b.t. motie Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (33979-104) d.d. 15 maart 2016 - 2016Z03919

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 15 maart 2016 van 13.45 tot 14.00 uur.Landbouw/Dierhouderij

10 maart 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 februari 2016. Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) - 33979-107

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij de stemming over de aangehouden motie (TK 33 979, nr. 104) ingediend tijdens het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.5

11 februari 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 Voorlopige fosfaatproductie in 2015 - 33979-102

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (Kamerstuk 34 295).
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

28 januari 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A021149
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) - 33979-101

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (TK 34 295)6

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A021149
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 oktober 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de situatie in de melkveehouderij - 33979-100

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

15 oktober 2015

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2015. Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij - 33979-98

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg op maandag 14 september om 12.00 uur.
Besluit: Na het schriftelijk overleg zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden over de situatie in de melkveehouderij. Het lid Smaling zal hiertoe een voorstel opstellen.14
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juni 2015. Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 - 33979-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg op maandag 14 september om 12.00 uur.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juli 2015. De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie - 33979-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg op maandag 14 september om 12.00 uur.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

3 september 2015

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juni 2015. Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 - 33979-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

11 juni 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 april 2015. Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.Rondvraag Landbouw en Natuur

30 april 2015

Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 april 2015. Aanbieding aangepast concept Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 april 2015.Rondvraag Landbouw en Natuur

16 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 maart 2015. Aanbieding AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-73

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 8 april 2015 te 12.00 uur.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over het uitblijven van de AMvB melkveewet en de negatieve gevolgen van deze wet op milieu en dierenwelzijn - 33979-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 8 april 2015 te 12.00 uur.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 maart 2015, over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij. - 33979-75

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 8 april 2015 te 12.00 uur.

2 april 2015

Besluitenlijst 2015A0083213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 maart 2015. Reactie op het verzoek om informatie over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-72

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

19 maart 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2015. Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht, ten behoeve van de volgende procedurevergadering, de Kamer te informeren wanneer de AMvB en de eerder verzochte brief precies naar de Kamer wordt gestuurd.Natuur

5 maart 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0140712
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 december 2014. Informatie over de hoofdlijnen van de invulling van de algemene maatregel van bestuur ter bevordering van grondgebondenheid - 33979-70

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een reactie op de wetsbehandeling in de Eerste Kamer, de consequenties hiervan voor de invulling van de AmvB en wanneer de AmvB door de Kamer zal worden ontvangen.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een reactie op de kritiek van het CLM op het LEI-rapport over de effecten van de verschillende opties voor grondgebondenheid.

18 december 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 november 2014. Uitvoering motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 80) en motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 82) - 33979-54

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de stemmingen over de begroting voor het ministerie van Economische Zaken 2015, welke zijn voorzien in week 48.8

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2014. Aanbieding addendum en achtergrondrapport bij de ex ante evaluatie Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (339 79)

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2014. Brief inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (Kamerstuk 339 79)

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 oktober 2014. Reactie op verzoek van het lid Leenders over informatie behandeltermijn Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de penaire behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33979).

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 november 2014. Aanbieding CLM-rapport 'Opties voor een grondgebonden melkveehouderij' - 33979-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33979)

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2014. Nota van wijziging - 33979-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

13 november 2014

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0442317
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 oktober 2014. Grondgebondenheid melkveehouderij - 33979-11

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (Wet verantwoorde groei melkveehouderij).

30 oktober 2014

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0424011
Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 6 oktober 2014. Wetgevingsrapport Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (33979) - 33979-5

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de de inbreng verslag wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (Kamerstuk 33 979) op donderdag 9 oktober 2014.

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0424011
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 oktober 2014. Ex ante evaluatie wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng verslag wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (Kamerstuk 33 979) op donderdag 9 oktober 2014.9

16 oktober 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Behandeling wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-4

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

11 september 2014

Brief regering
Memorie van toelichting