Wetsvoorstel 33979 - 30 juni 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - uitstellen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting