Kamerstuk 33979-113

Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 14 april 2016
Indiener(s): Eric Smaling , Carla Dik-Faber (CU), Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-113.html
ID: 33979-113

65,3 %
34,7 %

CU

VVD

PVV

PvdD

SGP

50PLUS

CDA

Houwers

Van Vliet

GL

SP

GrKÖ

PvdA

Klein

D66

GrBvK


Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fosfaatrechten geen belemmering moeten zijn voor bedrijfsopvolging;

verzoekt de regering om, overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet af te romen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber

Dijkgraaf

Smaling