Kamerstuk 33979-119

Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 14 april 2016
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-119.html
ID: 33979-119

60,0 %
40,0 %

PVV

SGP

CDA

D66

Van Vliet

Klein

GrBvK

VVD

CU

SP

50PLUS

GrKÖ

PvdA

Houwers

GL

PvdD


Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat afgeroomde rechten uit de fosfaatbank zullen worden toegedeeld aan bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria;

verzoekt de regering, een groot deel van de afgeroomde fosfaatrechten uit de fosfaatbank te reserveren voor melkveehouders met latente ruimte die concrete groeiplannen hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber