Kamerstuk 33979-131

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 14 april 2016
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-131.html
ID: 33979-131
Wijzigingen: 33979-136

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met de sector een evaluatiemoment en een einddatum met mogelijke voorwaarden op te nemen in de wettelijke verankering van het fosfaatrechtenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dik-Faber

Geurts

Graus