Kamerstuk 33979-114

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 14 april 2016
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-114.html
ID: 33979-114

12,0 %
88,0 %

PvdD

SGP

VVD

50PLUS

Klein

CDA

GrBvK

GrKÖ

CU

GL

D66

PvdA

SP

Houwers

PVV

Van Vliet


Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onduidelijk is of het voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel voldoende is voor de Europese Commissie om Nederland opnieuw derogatie te verlenen, terwijl het voorstel zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de melkveehouderij;

verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het Nitraatcomité en de Europese Commissie over de relatie tussen fosfaatrechten en derogatie en aan de hand van de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de generieke korting van fosfaatrechten te bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber