Kamerstuk 33979-86

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 23 april 2015
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Carla Dik-Faber (CU), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-86.html
ID: 33979-86
Wijzigingen: 33979-95

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris bij een overschrijding van het nationale fosfaatproductieplafond een stelsel van dierrechten voor de melkveehouderij wil introduceren;

overwegende dat de introductie van dierrechten nadelen met zich meebrengt voor onder meer het dierenwelzijn en onredelijk uitpakt voor de bedrijven die wel altijd grondgebonden zijn gebleven;

overwegende dat er ook andere mogelijkheden zijn om te voorkomen dat het nationale fosfaatproductieplafond wordt overschreden;

verzoekt de regering, alle denkbare opties uit te werken om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te reguleren en de Kamer hierover uiterlijk 15 mei 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts

Dijkgraaf