Kamerstuk 33979-69

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33979, nr. 51) over melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 17 november 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-69.html
ID: 33979-69
Origineel: 33979-51

46,7 %
53,3 %

Klein

SGP

Van Vliet

PvdA

CDA

PvdD

CU

GL

SP

PVV

D66

VVD

GrKÖ

50PLUS

GrBvK


Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 25 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er melkveebedrijven zijn met een negatief fosfaatoverschot die nog kunnen doorgroeien door fosfaat op eigen grond te plaatsen;

overwegende dat het onwenselijk is als de groeimogelijkheden van deze bedrijven reeds binnen enkele jaren beperkt zullen worden door het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van een beperking van grondloze groei via 100% mestwerking te bekijken op welke wijze voldoende groeimogelijkheden voor melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot kunnen worden gegarandeerd, en de Kamer hierover voor 1 januari 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber