Kamerstuk 33979-118

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 14 april 2016
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-118.html
ID: 33979-118

28,7 %
71,3 %

VVD

SP

GrBvK

PVV

PvdD

D66

CU

Van Vliet

CDA

PvdA

Klein

SGP

50PLUS

Houwers

GL

GrKÖ


Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voornemen is om de overdracht van fosfaatrechten via vrije verhandelbaarheid te laten plaatsvinden;

overwegende dat dit leidt tot speculatie met fosfaatrechten, waardoor vooral (kapitaal)intensieve bedrijven zullen kunnen doorgroeien en er onnodig geld uit de sector vloeit;

verzoekt de regering om, verhandelbaarheid van fosfaatrechten in overleg met de sector zodanig in te richten dat er transparantie is over vraag, aanbod en prijzen, bijvoorbeeld via een beurssysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts

Dijkgraaf