Kamerstuk 33979-88

Motie van het lid Dik-Faber over regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 23 april 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-88.html
ID: 33979-88

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris regionale kringlopen wil bevorderen;

overwegende dat er melkveehouders zijn die voor voerproductie en mestafzet gebruik maken van de gronden van landbouwers in de buurt die deze zelf niet (meer) gebruiken;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat melkveehouders deze specifieke regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer in mindering kunnen brengen op hun melkveefosfaatoverschot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber