Wetsvoorstel 33400-XIII - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 januari 2013
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief commissie
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)