Stemming

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over recht op natuur en een gezonde leefomgeving (t.v.v. 33400-XIII-118)

45,3 %
53,3 %


Groep Van Haga

BIJ1

Omtzigt

FVD

Fractie Den Haan

SGP

Ephraim

CDA

CU

BBB

D66

DENK

PvdA

PVV

Volt

VVD

PvdD

GL

JA21

SP


Nr. 154 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN AKERBOOM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 118

Voorgesteld 24 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2024 de omgevingswet ingaat en dat natuurbeschermingswet daarin wordt opgenomen;

verzoekt de regering, het recht op natuur en een gezonde leefomgeving, zoals opgenomen in de Grondwet op te nemen in de omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Akerboom


Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over recht op natuur en een gezonde leefomgeving (t.v.v. 33400-XIII-118)

2023-10-24
Dossier: 33400-XIII
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Eva Akerboom (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XIII-154.html