Kamerstuk 33400-XIII-50

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over 16% duurzame energie in 2020

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013


26,7 %
73,3 %

PVV

VVD

SP

PvdA

GL

SGP

PvdD

50PLUS

CDA

D66

CU


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 16 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regeerakkoord de afspraken bevat dat «we kiezen voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent»;

verzoekt de regering, bij de in het regeerakkoord voorziene evaluatie van de voortgang van het duurzame energiebeleid in 2016, te onderzoeken «hoe» en niet «of» in 2020 16% duurzame energie gehaald kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber

Van Tongeren

Klein

Paulus Jansen.