Kamerstuk 33400-XIII-153

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over de intrinsieke waarde van wilde dieren (t.v.v. 33400-XIII-117)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 24 oktober 2023
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Eva Akerboom (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XIII-153.html
ID: 33400-XIII-153
Origineel: 33400-XIII-117

56,0 %
42,7 %

CU

JA21

Fractie Den Haan

PvdA

CDA

Volt

SP

GL

PvdD

D66

PVV

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

Omtzigt

FVD

BBB

VVD

SGP

Ephraim


Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN AKERBOOM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 117

Voorgesteld 24 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de intrinsieke waarde van de natuur wordt erkend in de huidige wet natuurbescherming en de intrinsieke waarde van het dier als leidend beginsel is vastgelegd in de Wet dieren;

verzoekt de regering, de intrinsieke waarde van wilde dieren op te nemen in de wet natuurbescherming/omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Akerboom