Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 3 november 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter bespreking (procedurevergadering)
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Advies van andere adviesorganen
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Behandelen [en afdoen]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota van verbetering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting