Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting burgerlijk recht economie financiƫn ondernemen recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-73.html
ID: 31930-73

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 73
MOTIE VAN HET LID TANG

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap voor het successierecht onmiddellijk gelding heeft na het sluiten van het huwelijk of het tekenen van de partnerschapakte;

overwegende, dat samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract met zorgplicht sluiten, voor het successierecht een wachttijd hebben van zes maanden;

van mening, dat een dergelijk onderscheid voor een wettelijke akte niet gerechtvaardigd is;

verzoekt de regering om een samenlevingscontract met zorgplicht voor het successierecht eenzelfde onmiddellijke werking te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang