Kamerstuk 31930-34

Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,-

Dossier: Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

Gepubliceerd: 12 oktober 2009
Indiener(s): Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-34.html
ID: 31930-34
Wijzigingen: 31930-58

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 34
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER

Ontvangen 12 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:

3. Het eerste lid, onder 4°, komt te luiden:

4°. door de hierna genoemde personen tot de daarachter vermelde bedragen:

a. partner: € 600 000;

b. kinderen: € 19 000;

c. kleinkinderen: € 19 000;

d. ouders: € 45 000;

e. overige verkrijgers: € 2 000;.

Toelichting

Op grond van de voorgestelde wijziging wordt de belastingheffing in de opgaande lijn gematigd, door ouders wel in tariefgroep 2 te laten vallen, maar een vrijstelling van € 45 000,– te verlenen. Dit ligt dicht in de buurt van de huidige vrijstelling die ouders genieten.

Cramer