Gepubliceerd: 27 oktober 2009
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-44.html
ID: 31930-44

16,0 %
84,0 %

SGP

CDA

CU

D66

PvdD

Verdonk

VVD

PVV

GL

PvdA

SP


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 44
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 27 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door «, en».

2. Onderdeel e wordt geletterd d.

3. In onderdeel d (nieuw) wordt «onderdelen a tot en met d» vervangen door: onderdelen a tot en met c.

Toelichting

De voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de in het wetsvoorstel opgenomen bepaling vervalt dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn. Het betekent dat een meerderjarig kind en diens ouder elkaars partner kunnen zijn ingeval zij met elkaar samenwonen en aan de overige voorwaarden van het partnerbegrip voldoen.

Remkes