Gepubliceerd: 8 oktober 2009
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-21.html
ID: 31930-21

16,0 %
84,0 %

PVV

PvdA

VVD

GL

SP

SGP

CU

Verdonk

PvdD

CDA

D66


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 8 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:

Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. voor de toepassing van de schenkbelasting indien verkregen door partner of afstammeling en voor de toepassing van de erfbelasting indien verkregen door partner of bloedverwant in de rechte lijn1)II. in overige gevallen
€ 0€ 125 00010%30%
€ 125 000 en hoger 20%40%

1 Voor bloedverwanten in de rechte lijn in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Toelichting

Op grond van de voorgestelde wijziging vallen ouders, grootouders, overgrootouders etc. voor de toepassing van de erfbelasting in de tariefgroep I. Dat betekent dat bij het overlijden van de kinderen voor de ouders dezelfde tarieven van de erfbelasting gelden als bij het overlijden van de ouders voor de kinderen en bij het overlijden van de kleinkinderen/achterkleinkinderen voor de grootouders/overgrootouders dezelfde tarieven van de erfbelasting gelden als bij het overlijden van de grootouders/overgrootouders voor de kleinkinderen/achterkleinkinderen.

Deze wijziging is meer in overeenstemming met de opvatting van de indiener over wat wel en niet maatschappelijk te rechtvaardigen en te verdedigen is.

Remkes