Kamerstuk 31930-52

Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief

Dossier: Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

Gepubliceerd: 28 oktober 2009
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-52.html
ID: 31930-52

24,7 %
75,3 %

CU

D66

PVV

PvdD

VVD

CDA

SGP

PvdA

SP

Verdonk

GL


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 52
AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 28 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De in artikel I, onderdeel U, onder 1, opgenomen tabel wordt vervangen door:

Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenindien verkregen door partner, afstammelingen1 dan wel, ingeval erflater geen partner en geen afstammelingen heeft, één door erflater aangewezen persoonin overige gevallen
€ 0€ 125 00012%30%
€ 125 000 en hoger 22%40%

1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief. Daarnaast wordt het tarief in tariefgroep I verhoogd: voor verkrijgingen tussen € 0 tot € 125 000 gaat het tarief van 10% naar 12% en voor het gedeelte van de verkrijging boven € 125 000 gaat het tarief van 20% naar 22%. Hierdoor is dit amendement budgetneutraal.

Koşer Kaya