Gepubliceerd: 12 oktober 2009
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-37.html
ID: 31930-37

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 37
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2009

Hierbij bied ik u een afschrift aan van de brief1 die heden is verzonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.