Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Ernst Cramer (CU), Pieter Omtzigt (CDA), Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-69.html
ID: 31930-69

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 69
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving;

van mening, dat deze verenigingen en organisaties het verdienen dat de overheid hen faciliteert;

constaterende, dat de door de regering in het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 voorgestelde faciliteiten voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) hiervoor zorgen;

constaterende, dat mensen die vermogen nalaten of schenken aan voornoemde instellingen zekerheid moeten hebben over de vraag of hetgeen zij nalaten of schenken aan een dergelijke instelling niet met successierechten wordt getroffen;

constaterende, dat deze zekerheid kan worden geboden door toegelaten instellingen in een register op te nemen;

verzoekt de regering in overleg met het veld voor 1 maart 2010 voor een dergelijk register te zorgen en de Kamer hierover te informeren;

en verzoekt de regering tevens met nadere voorstellen te komen ter ondersteuning en facilitering van SBBI’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Cramer

Tang