Gepubliceerd: 18 mei 2009
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-5.html
ID: 31930-5

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 18 mei 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel AC, wordt in punt 9 na «9» een punt geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel AE, wordt in punt 3 «€ 5 000» vervangen door: € 5000.

III

In artikel V, onderdeel B, komt in artikel 23a de witregel na onderdeel b te vervallen.

IV

In artikel VII, onderdeel A, komt in punt 1 de spatie na het eerste aanhalingsteken te vervallen.

V

In artikel X, onderdeel A, wordt in punt 2 de zinsnede «op die schenkonderscheidenlijk erfbelasting» vervangen door: op die schenkonderscheidenlijk erfbelasting.

VI

In artikel XI, eerste lid, wordt de zinsnede «wordt een, charitatieve,» vervangen door: wordt een charitatieve,.

VII

In artikel XII, tweede lid, wordt «31december 2009» vervangen door: 31 december 2009.