Wetsvoorstel 33436 - 11 oktober 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd