Kamerstuk 33436-28

Motie Voortman over de onderhoudsverdeling bij tijdelijke verhuur

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 20 maart 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-28.html
ID: 33436-28

14,0 %
86,0 %

VVD

SGP

GL

PVV

SP

PvdD

CDA

D66

CU

PvdA

50PLUS


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 20 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuurders bij tijdelijke verhuur kunnen afwijken van de onderhoudsplicht zoals die geldt bij reguliere verhuur;

overwegende dat juist bij tijdelijke verhuur er een risico bestaat dat het schort aan de staat van het pand;

verzoekt de regering, bij tijdelijke verhuur de normale onderhoudsverdeling zoals bij reguliere verhuur te laten gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman