Kamerstuk 33436-40

Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 9 december 2014
Indiener(s): Sadet Karabulut
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-40.html
ID: 33436-40

11,3 %
88,7 %

PvdD

D66

SGP

CDA

PvdA

GrBvK

50PLUS

VVD

CU

Van Vliet

PVV

GrKÖ

GL

SP

Klein


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat antikrakers een bruikleencontract hebben en daardoor in grote mate rechteloos wonen;

overwegende dat er misstanden plaatsvinden zoals het overtreden van privacyregels of intimidatie van bewoners;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat geen nieuwe bruikleencontracten worden afgesloten en een overgangsregeling voor te leggen aan de Tweede Kamer voor zittende bewoners met bruikleencontracten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut