Stemming

Amendement van het lid Visser dat regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van woonruimte in afwachting van sloop of renovatie wordt gebracht op tien jaren

39,3 %
60,7 %


CU

VVD

D66

PVV

CDA

50PLUS

SGP

PvdA

PvdD

GL

SP


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 3, wordt in artikel 15, vijfde lid, «zeven jaren» vervangen door: tien jaren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van woonruimte in afwachting van sloop of renovatie wordt gebracht op tien jaren (i.p.v. zeven jaren, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel). Thans worden veel nieuwbouw- en renovatieplannen uitgesteld. Een langere periode van tijdelijke verhuur kan dan uitkomst bieden.

Visser


Amendement van het lid Visser dat regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van woonruimte in afwachting van sloop of renovatie wordt gebracht op tien jaren

2013-03-14
Dossier: 33436
Indiener(s): Barbara Visser (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-13.html