Kamerstuk 33436-12

Amendement van het lid Visser dat regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van te koop staande woningen wordt gebracht op tien jaren (i.p.v. vijf jaren)

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Indiener(s): Barbara Visser (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-12.html
ID: 33436-12

48,0 %
52,0 %

SGP

50PLUS

PvdD

GL

SP

CDA

PVV

D66

PvdA

CU

VVD


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 3, wordt in artikel 15, vijfde lid, «vijf jaren» vervangen door: tien jaren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van te koop staande woningen wordt gebracht op tien jaren (i.p.v. vijf jaren). Verkoop van woningen is thans moeilijk. Een langere periode van tijdelijke verhuur kan dan uitkomst bieden.

Visser