Stemming

Motie Visser over vereenvoudiging van de regels en procedures

100,0 %
0,0 %


D66

PvdA

PVV

50PLUS

CU

SP

VVD

PvdD

SGP

CDA

GL


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 20 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpak van leegstand van woningen de doorstroming in de woningmarkt kan bevorderen;

overwegende dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandwet de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen verruimt;

van mening dat een verdere vereenvoudiging van de regels en de procedures in het kader van de Leegstandwet wenselijk is;

verzoekt de regering, op korte termijn met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan, teneinde te bekijken op welke wijze het regime in de Leegstandwet verder kan worden vereenvoudigd en daarbij de verschillen in de hoogte van de leges te betrekken, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser


Motie Visser over vereenvoudiging van de regels en procedures

2013-03-20
Dossier: 33436
Indiener(s): Barbara Visser (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-30.html