Stemming

Motie Paulus Jansen over een periodieke rapportage

72,7 %
27,3 %


GL

SGP

CU

50PLUS

D66

PvdD

CDA

VVD

PVV

PvdA

SP


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 20 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nu geen cijfers voorhanden zijn over de aard en omvang van tijdelijke huurcontracten en gebruikscontracten in Nederland;

van mening dat deze cijfers nodig zijn voor een goede monitoring van leegstand en problemen die daarmee gepaard gaan;

verzoekt de regering, periodiek te rapporteren over de ontwikkeling van aard en omvang van tijdelijke verhuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen


Motie Paulus Jansen over een periodieke rapportage

2013-03-20
Dossier: 33436
Indiener(s): Paulus Jansen
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-25.html