Stemming

Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers

11,3 %
88,7 %


PvdD

D66

SGP

CDA

PvdA

GrBvK

50PLUS

VVD

CU

Van Vliet

PVV

GrKÖ

GL

SP

Klein


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat antikrakers een bruikleencontract hebben en daardoor in grote mate rechteloos wonen;

overwegende dat er misstanden plaatsvinden zoals het overtreden van privacyregels of intimidatie van bewoners;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat geen nieuwe bruikleencontracten worden afgesloten en een overgangsregeling voor te leggen aan de Tweede Kamer voor zittende bewoners met bruikleencontracten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers

2014-12-09
Dossier: 33436
Indiener(s): Sadet Karabulut
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-40.html