Stemming

Motie Paulus Jansen over tijdelijke verhuurcontracten

52,0 %
48,0 %


CU

50PLUS

PvdA

PVV

CDA

D66

PvdD

VVD

SP

SGP

GL


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 20 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat woningcorporaties zowel werken met tijdelijke verhuurcontracten, zoals gedefinieerd onder de Leegstandwet, als met gebruikscontracten via antikraakbureaus;

van mening dat het gezien de maatschappelijke taak van woningcorporaties de voorkeur verdient dat zij waar het gaat om tijdelijke leegstand werken met tijdelijke verhuurcontracten, omdat de positie van een tijdelijke huurder in deze contracten beter gewaarborgd is;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de koepel van woningcorporaties, Aedes, opdat woningcorporaties waar het gaat om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten zoals gedefinieerd onder de Leegstandwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen


Motie Paulus Jansen over tijdelijke verhuurcontracten

2013-03-20
Dossier: 33436
Indiener(s): Paulus Jansen
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-27.html