Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 februari 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport