Gepubliceerd: 30 januari 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-31.html
ID: 33243-31
Origineel: 33243-2

Nr. 31 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 januari 2013

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel VII, onderdeel P, wordt in het eerste lid van artikel 66c «47a» gewijzigd in: 66b.

B

In artikel XVI wordt in onderdeel A «Nederlands Zorginstituut» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

Toelichting

Het betreft hier technische aanpassingen. Allereerst is een foutieve verwijzing in artikel 66c Zorgverzekeringswet aangepast. Voorts is in artikel 1, onderdeel b, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet de correcte nieuwe naam van het CVZ opgenomen, namelijk het Zorginstituut Nederland.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers