Kamerstuk 33243-20

Amendement van het lid Agema over het regelen van een tweetal adviescommissies in het Zorginstituut, waarvan één gericht op de curatieve zorg en één gericht op de langdurige zorg

Dossier: Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 29 januari 2013
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-20.html
ID: 33243-20

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 29 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, artikel 47b, derde lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 47d, eerste lid,

II

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 47d, als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut kent een Adviescommissie Kwaliteit voor zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, evenals een Adviescommissie Kwaliteit voor zorg als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. In het tweede lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit bestaat» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in het eerste lid, bestaan,

3. In het derde lid tot en met zevende lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit» telkenmale vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in het eerste lid,

III

In artikel I, onderdeel C, artikel 47e, als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit stelt» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 47d, eerste lid, stellen.

2. In het tweede lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit heeft» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 47d, eerste lid, hebben.

3. In het derde lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit kan» telkenmale vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 47d, eerste lid, kunnen.

IV

In artikel I, onderdeel N, wordt artikel 59b als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, komt als volgt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut kent een Adviescommissie Kwaliteit voor zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, evenals een Adviescommissie Kwaliteit voor zorg als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. In het tweede lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit bestaat» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid, bestaan.

3. In het derde lid en zesde lid, onderdeel P, wordt «Adviescommissie Kwaliteit» telkenmale vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid,

V

In artikel I, onderdeel P, artikel 66b, eerste lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid,

VI

In artikel I, onderdeel P, artikel 66c, derde lid, wordt «Adviescommissie Kwaliteit» telkenmale vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid,

VII

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 66e als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit stelt» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid, stellen.

2. In het tweede lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit heeft» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid, hebben.

3. In het derde lid wordt «Adviescommissie Kwaliteit stelt» vervangen door: Adviescommissies Kwaliteit, bedoeld in artikel 59b, eerste lid, kunnen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het Zorginstituut een tweetal adviescommissies kent, waarvan één gericht op de curatieve zorg en één gericht op de langdurige zorg. De indiener is van mening dat hiermee word geregeld dat het Zorginstituut zich te allen tijde in zal zetten om de kwaliteit over de hele breedte van de zorg te verbeteren.

Agema