Kamerstuk 33243-12

Amendement van het lid Anne Mulder c.s over het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiƫntveiligheid

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg


100,0 %
0,0 %

SGP

GL

VVD

PVV

CU

D66

PvdA

CDA

PvdD

50PLUS

SP


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ANNE MULDER C.S.

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 47b, eerste lid, een zin toegevoegd, luidende: Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

II

In artikel VII wordt aan artikel 66c, eerste lid, een zin toegevoegd, luidende: Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

Toelichting

Ziekenhuizen zijn veelal individuele innovatiecentra. Kennisoverdracht en borging zijn niet gegarandeerd.

Het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Anne Mulder Van Veen Bouwmeester