Stemming

Amendement van het lid Leijten over dat professionele standaarden slechts wordt opgenomen in een openbaar register op voordracht van organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk

15,3 %
84,7 %


SGP

GL

VVD

50PLUS

SP

CU

PvdD

PvdA

CDA

D66

PVV


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 47a, eerste lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk» vervangen door: organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 47b, derde lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen.

III

In artikel VII, onderdeel P, wordt in artikel 66b, eerste lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk» vervangen door: organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk.

IV

In artikel VII, onderdeel P, wordt in artikel 66c, derde lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de professionele standaard, dus de richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen, en de meetinstrumenten slechts wordt opgenomen in een openbaar register op voordracht van organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk. Verzekeraars en zorgaanbieders spelen zodoende geen rol meer bij de voordracht van deze standaard.

Leijten


Amendement van het lid Leijten over dat professionele standaarden slechts wordt opgenomen in een openbaar register op voordracht van organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk

2013-01-23
Dossier: 33243
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-17.html