Kamerstuk 33243-32

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 14 over het verzamelen van gegevens door het Zorginstituut in een openbaar register

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-32.html
ID: 33243-32
Origineel: 33243-14

18,7 %
81,3 %

PvdA

D66

SGP

50PLUS

PvdD

GL

CDA

CU

PVV

VVD

SP


Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 31 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, komt artikel 47c, eerste lid, als volgt te luiden:

1. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen, en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg.

II

In artikel I, onderdeel P, komt artikel 66d, eerste lid, als volgt te luiden:

1. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen, en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het Zorginstituut de gegevens verzamelt die in een openbaar register bijgehouden wordt. Zo ontstaat er een overzicht wat kan dienen als toezichtinstrument en informatie verschaft aan derden, óók patiënten. Het recht op een (weloverwogen) keuze tussen verschillende zorgaanbieders door een patiënt/cliënt wordt op deze wijze voldoende gerespecteerd.

Dit amendement is gewijzigd, omdat per abuis de benodigde wijziging van artikel VII, onderdeel P, artikel 66d, ontbrak.

Leijten