Kamerstuk 33243-25

Motie van het lid Leijten over maatregelen tegen inkoopeisen bovenop professionele standaarden

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 29 januari 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-25.html
ID: 33243-25

15,3 %
84,7 %

SP

PVV

CU

PvdD

CDA

VVD

D66

GL

PvdA

50PLUS

SGP


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 29 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onwenselijk is dat zorgverzekeraars het recht houden om extra eisen te stellen boven op een professionele standaard;

van mening dat het voor «het veld» demotiverend is als een zorgverzekeraar «oliebollenlijstjes» boven op een professionele standaard kan zetten;

van mening dat juist het Kwaliteitsinstituut een einde zou moeten maken aan de vele verschillende opvattingen van «kwaliteit»;

verzoekt de regering, met maatregelen te komen om te voorkomen dat zorgverzekeraars bij hun zorginkoop allerhande eisen mogen stellen bovenop een professionele standaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten